Partnerzy

DANKO LOGO

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni

PHRT LOGO

Poznańska Hodowla Roślin w Tulcach

ICB LOGO

Instytut Chemii Bioorganicznej, PAN w Poznaniu

UR LOGO

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

IFR LOGO

Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie

UŚ LOGO

Uniwersytet Śląski w Katowicach

IGR LOGO

Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

UAM LOGO

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UP LOGO

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ISRL LOGO

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

IA LOGO

Instytut Agrofizyki PAN im. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie

IUNG LOGO

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Puławach