Wydarzenia

Konsorcja POLAPGEN i PROPLAN oraz Instytut Genetyki Roślin PAN zapraszają na jednodniowe warsztaty naukowe poświęcone metodom nowoczesnego fenotypowania roślin. Warsztaty odbędą się w dniu 11 grudnia 2012 roku.

>>> Więcej informacji

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsorcjum POLAPGEN i IGR PAN zorganizowały Warsztaty Naukowe "Sekwencjonowanie DNA nowej generacji – metody i zastosowania", 21 października 2011.

>>> Więcej informacji i zdjęcia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Zebranie Rady Konsorcjum POLAPGEN, 11 stycznia 2011

>>> Protokół

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie Rady Konsorcjum POLAPGEN, 6 stycznia 2010

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Partnerów Konsorcjum POLAPGEN:

 • dr Zofia Banaszak („DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o.),
 • dr Zdzisław Paszkiewicz (Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.),
 • prof. dr hab. Maciej Stobiecki (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN),
 • prof. dr hab. Janusz Kościelniak (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja),
 • prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak (Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN),
 • prof. dr hab. Wojciech K. Święcicki, doc. dr hab. Paweł Krajewski (Instytut Genetyki Roślin PAN),
 • prof. dr hab. Janusz Jankowiak (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN),
 • prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, prof. dr hab. Artur Jarmołowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
 • prof. dr hab. Hanna Bandurska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
 • prof. dr hab. Iwona Szarejko (Uniwersytet Śląski),
 • prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk (Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN),
 • doc. dr hab. Alicja Pecio (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB).

Gościem był dr. Tadeusz Drzazga z Małopolskiej Hodowli Roślin. Zebranie prowadził doc. dr hab. Paweł Krajewski.

Program zebrania

 1. Informacja o Aneksie do Umowy Konsorcjum
 2. Znak Graficzny Konsorcjum
 3. Sprawy projektu POLAPGEN-BD
 4. Promocja Konsorcjum i Projektu na konferencjach 2010 r.
 5. Plany Konsorcjum w zakresie wystąpień o projekty badawcze i inwestycyjne - informacja z zebrania w OPI 11.12.2009 (P. Krajewski)
 6. Sprawa przystąpienia Polski do projektu ERA-PG-kontynuacja
 7. Sprawy wniesione

Następne spotkanie Rady Konsorcjum odbędzie się w styczniu 2011 r. w trakcie kolejnych warsztatów projektu POLAPGEN-BD.

ZDJĘCIE PAMIĄTKOWE
Zdjęcie pamiątkowe