Kontakt

Projekt POLAPGEN-BD

„Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę”

Finansowanie:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 1., Działanie 1.3., Poddziałanie 1.3.1.

Nr projektu:

UDA.POIG.01.03.01-00-101/08-00

Koordynator:

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
Strzeszyńska 34
60-479 Poznań

Zespół Zarządzający:

doc. dr hab. Paweł Krajewski
prof. dr hab. Maria Surma
prof. dr hab. Tadeusz Rorat
doc. dr hab. Piotr Kachlicki

Administracja projektu:

mgr Joanna Stasiak

tel. 61 6550302, 506143675
e-mail: polapgen(małpa)igr.poznan.pl
www.polapgen.pl