PUBLIKACJE

______________________________________________________________________________

Monografia metodyczna "Methodology of system approach to study drought tolerance in barley"

________________________________________________________________________________

Inne publikacje projektu POLAPGEN

________________________________________________________________________________

Prezentacje konferencyjne 2011-2015

________________________________________________________________________________