Wydarzenia

___________________________________________________________________________

Luty 2015: projekt został zakończony i wszedł w fazę trwałości

___________________________________________________________________________

V Warsztaty Naukowe projektu POLAPGEN-BD oraz III Ogólnopolska Konferencja "GENETYKA I GENOMIKA W DOSKONALENIU ROŚLIN UPRAWNYCH — OD ROŚLINY MODELOWEJ DO NOWEJ ODMIANY" Poznań 5-7 listopada 2014

Program i streszczenia: >>> Czytaj dalej

___________________________________________________________________________

IV Warsztaty Naukowe projektu POLAPGEN-BD w Krakowie, 25-26 marca 2013 r.

Program: >>> Czytaj dalej

___________________________________________________________________________

SIERPIEŃ 2012: Pomiary biometryczne w IGR PAN Poznań

(Fot. Joanna Stasiak)

-IGR

(Fot. Joanna Stasiak)

-IGR

________________________________________________________________________________

CZERWIEC 2012: NAGRADOWICE

W dniu 14.06.2012 r. zespół pracowników projektu POLABGEN-BD uczestniczył w spotkaniu w Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. w Nagradowicach. Pracownicy poznali profil działalności firmy hodowlanej oraz jej zapotrzebowanie na narzędzia biotechnologiczne, które w przyszłości będą pomocne w uzyskaniu odmian zbóż odpornych na niedobór wody.

(Fot. Joanna Stasiak)

-IGR

(Fot. Joanna Stasiak)

-IGR

________________________________________________________________________________

III Warsztaty Naukowe projektu POLAPGEN-BD w Puławach, 10-11 maja 2012

Relacja i program: >>> Czytaj dalej

________________________________________________________________________________

11 KWIECIEŃ 2012: Siewy IGR PAN Poznań

Dzięki dużej pomocy uczestników większości zadań Projektu udało się w ciągu jednego dnia wysiać dokładnie 1573 wazony. Tym samym doświadczenie szklarniowe 2012 uznajemy za rozpoczęte.

(Fot. Anetta Kuczyńska)

-IGR

(Fot. Anetta Kuczyńska)

-IGR

________________________________________________________________________________

KWIECIEŃ 2012: Wyniki doświadczeń POLAPGEN-BD dostępne w bazie danych

Baza danych zawierająca obserwacje z doświadczeń projektu POLPAGEN-BD jest dostępna tutaj. Część wyników z doświadczeń pilotażowych została już udostępniona publicznie. Cała zawartość bazy (wyniki uzyskane w latach 2010-11) jest dostępna dla wykonawców projektu po zalogowaniu. Baza danych jest skonstruowana w oparciu o schemat Germinate udostępniony przez James Hutton Institute, natomiast dostęp do niej jest zorganizowany za pomocą narzędzia Biomart.

________________________________________________________________________________

DOŚWIADCZENIE SZKLARNIOWE POZNAŃ 19-23 MARCA 2012 r.

Przygotowania do doświadczenia szklarniowego na rok 2012 przy Instytucie Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. Napełniono ziemią ponad 1500 wazonów przy dokładnym ich ważeniu. W kolejnym etapie podlane zostaną odpowiednią pożywką, a 11 kwietnia rozpoczynamy siewy.

(Fot. Anetta Kuczyńska)

-IGR

(Fot. Anetta Kuczyńska)

-IGR

________________________________________________________________________________

(MAJ 2011 r.) PRACE BADAWCZE W ZADANIU 21

Założenie trzeciego powtórzenia doświadczenia uprawy jęczmienia w kontrolowanych warunkach:

– sterylizacja ziarniaków przed wysiewem

(Fot. Joanna Stasiak)

-21

– wysiew ziarniaków do 1 litrowych doniczek napełnionych ziemią i podlanych pożywką do wilgotności optymalnej (pF 3,0)

(Fot. Joanna Stasiak)

-21

Nakładanie na żel agarozowy produktów reakcji PCR przeprowadzonej w celu określenia poziomu ekspresji jednego z genów badanych w ramach zadania 21. Widoczny na zdjęciu aparat do elektroforezy poziomej został zakupiony ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

(Fot. Joanna Stasiak)

-21

-21

________________________________________________________________________________

(MAJ 2011 r.) HALA DOŚWIADCZALNA INSTYTUTU UPRAWY NAWOŻENIA W GLEBOZNAWSTWA W PUŁAWACH

Zadanie nr 3 projektu POLAPGEN-BD pt.: ”Badania struktury plonu jęczmienia jarego w warunkach niedoboru wody” realizowane jest w Hali Doświadczeń Wegetacyjnych Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG-PIB w Grabowie, tj. ok. 25 km od Puław. Hala wyposażona jest w ruchome zadaszenie. Dzięki możliwości przesuwania oszklonego dachu rośliny mogą rosnąć na otartym powietrzu i przy bezpośrednim dostępie światła słonecznego. W warunkach pogody z opadem atmosferycznym przesuwany dach chroni rośliny przed niekontrolowanym dostępem wody.

(Fot. Alicja Pecio, Anna Kocoń, Damian Wach)

-IUNG

-Na wszelki wypadek zamontowano foliowe daszki

-IUNG

-Hala wegetacyjna wyposażona jest w specjalne stoły ze stanowiskami dla 1088 wazonów. Stoły te umożliwiają wagową kontrolę masy netto wazonów, bez ich przenoszenia.

-IUNG

-Dozowanie właściwej ilości wody odbywa się za pomocą kapilarnego systemu automatycznej regulacji i monitoringu wilgotności gleby w wazonach typu GPI-SM300, sterowanego komputerowo. System został wykonany i zainstalowany w ramach realizacji zad. Nr 3 projektu POLAPGEN-BD. Odbiór techniczny odbył się 18 listopada 2010 roku.

-IUNG

-Istotnym wyposażeniem skonstruowanym specjalnie na potrzeby projektu POLAPGEN-BD jest również zestaw wózków i wag do kontroli masy netto wazonów.

-IUNG

-IUNG

-Monitoring temperatury i wilgotności powietrza w Hali Wegetacyjnej

-IUNG

-Efekt działania stresu suszy wprowadzonego w pełni fazy 3 liści jęczmienia

-IUNG

MCAM 17 MCAM 2

-IUNG

MCAM 8 MCAM 17 MCAM 2 MCAM 1

________________________________________________________________________________

IGR PAN PIERWSZY DZIEŃ SUSZY 29.04.2011 R.

(Fot. Joanna Stasiak)

-Pierwszy dzień suszy

-Pomiar wilgotności podłoża miernikiem typu FOM/mts w doświadczeniu z jęczmieniem jarym rosnącym w warunkach optymalnej wilgotności oraz przy niedoborze wody

-Pierwszy dzień suszy

________________________________________________________________________________

DNIA 11.04.2011 R.ZGODNIE Z PLANEM ROZPOCZĘTO DOŚWIADCZENIE WAZONOWE.

-Siewy odbywały się przy użyciu znacznika wykonanego w Puławach

(Fot. Anetta Kuczyńska)

-wazony przygotowane do wysiewu

-wazony przygotowane do wysiewu

-wazony przygotowane do wysiewu

________________________________________________________________________________

NA DZIEŃ 11.04.2011 R. WYZNACZONO TERMIN ROZPOCZĘCIA DOŚWIADCZENIA WAZONOWEGO W SZKLARNIACH PRZY INSTYTUCIE GENETYKI ROŚLIN W POZNANIU

-wazony przygotowane do wysiewu

(Fot. Joanna Stasiak)

-wazony przygotowane do wysiewu

-wazony przygotowane do wysiewu

-wazony przygotowane do wysiewu

________________________________________________________________________________

BADANIA W ZADANIU 21 W IGR PAN, 28 MARCA 2011 R.

Nastawianie reakcji półilościowego PCR w celu sprawdzenia poziomu ekspresji wybranych genów.

(Fot. Joanna Stasiak)

MOREX- kontrola wzrostu

________________________________________________________________________________

II Warsztaty Naukowe POLAPGEN-BD - 11-12.01.2011

Program: >>> Czytaj dalej

Opis przebiegu: >>> Czytaj dalej

________________________________________________________________________________

Doświadczenia szklarniowe 2010

Archiwum wiadomości: >>> Czytaj dalej

________________________________________________________________________________

POLAPGEN-BD w mediach

Gazeta Prawna-Biznes Raport: www.biznesraport.com/images/wydania/pdf/wydanie_67.pdf lub g.infor.pl/p/_wspolne/pliki/225000/biznes_raport_z_30_czerwca_10_nr_125_225521.pdf

Monitor Wielkopolski: www.monitorwielkopolski.pl/pl/archiwum_numerow.html Numer: 6 (121) Czerwiec 2011

________________________________________________________________________________

I Warsztaty Naukowe projektu POLAPGEN-BD, 5-6 stycznia 2010

I Warsztaty Naukowe projektu POLAPGEN-BD „Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę'' odbyły się w Poznaniu, w Instytucie Genetyki Roślin PAN, ul. Strzeszyńska 34, w dniach 5-6 stycznia 2010 roku. Celem dyskusji warsztatów było ustalenie, w oparciu o Studium Wykonalności, szczegółowych warunków testowania materiału pod względem reakcji na niedobór wody, stadiów rozwoju roślin, w których prowadzone będą obserwacje oraz dokładnych potrzeb wykonawców w zakresie materiału doświadczalnego.

W Warsztatach uczestniczyły 63 osoby reprezentujące partnerów przemysłowych Konsorcjum POLAPGEN i zespoły wykonujące zadania badawczo-rozwojowe Projektu. Obecni byli także zaproszeni goście reprezentujący Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Małopolską Hodowlę Roślin. Referaty wygłosili wszyscy kierownicy zadań badawczych (lub osoby ich zastępujące). W pierwszym dniu Warsztatów dyskusję prowadziła prof. dr hab. Iwona Szarejko (Uniwersytet Śląski), natomiast w drugim dniu prof. dr hab. Maria Surma (IGR PAN).

ZDJĘCIE PAMIĄTKOWE
Zdjęcie pamiątkowe