Warsztaty

Uwaga: Wszystkie prezentacje multimedialne prezentowane na warsztatach dostępne są po zalogowaniu w zakładce "lista plików"

__________________________________________________________________________

V Warsztaty Naukowe projektu POLAPGEN-BD oraz III Ogólnopolska Konferencja "GENETYKA I GENOMIKA W DOSKONALENIU ROŚLIN UPRAWNYCH — OD ROŚLINY MODELOWEJ DO NOWEJ ODMIANY" Poznań 5-7 listopada 2014

Program i streszczenia: >>> Czytaj dalej

__________________________________________________________________________

IV Warsztaty Naukowe projektu POLAPGEN-BD w Krakowie, 25-26 marca 2013 r.

Program: >>> Czytaj dalej

__________________________________________________________________________

III Warsztaty Naukowe projektu POLAPGEN-BD w Puławach, 10-11 maja 2012

Relacja i program: >>> Czytaj dalej

___________________________________________________________________________

II Warsztaty Naukowe POLAPGEN-BD - 11-12.01.2011

Program: >>> Czytaj dalej

Opis przebiegu: >>> Czytaj dalej

____________________________________________________________________________

I Warsztaty Naukowe projektu POLAPGEN-BD, 5-6 stycznia 2010

I Warsztaty Naukowe projektu POLAPGEN-BD „Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę'' odbyły się w Poznaniu, w Instytucie Genetyki Roślin PAN, ul. Strzeszyńska 34, w dniach 5-6 stycznia 2010 roku. Celem dyskusji warsztatów było ustalenie, w oparciu o Studium Wykonalności, szczegółowych warunków testowania materiału pod względem reakcji na niedobór wody, stadiów rozwoju roślin, w których prowadzone będą obserwacje oraz dokładnych potrzeb wykonawców w zakresie materiału doświadczalnego.

W Warsztatach uczestniczyły 63 osoby reprezentujące partnerów przemysłowych Konsorcjum POLAPGEN i zespoły wykonujące zadania badawczo-rozwojowe Projektu. Obecni byli także zaproszeni goście reprezentujący Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Małopolską Hodowlę Roślin. Referaty wygłosili wszyscy kierownicy zadań badawczych (lub osoby ich zastępujące). W pierwszym dniu Warsztatów dyskusję prowadziła prof. dr hab. Iwona Szarejko (Uniwersytet Śląski), natomiast w drugim dniu prof. dr hab. Maria Surma (IGR PAN).

ZDJĘCIE PAMIĄTKOWE
Zdjęcie pamiątkowe